ENG
登記日期 地址 層數 單位 面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細 其它
2022-05-26 銅鑼灣 美登大廈 9 B 1183 2218 18749 詳情 最近放盤
2022-05-26 跑馬地 比華利山 F座 21 2 1624 4028 24803 詳情 最近放盤
2022-05-26 堅尼地城 學士台 第03座 21 C 772 1290 16710 詳情 最近放盤
2022-05-26 北角 百福花園 百利閣 F座 5 A,B 1355 1400 10332 詳情 最近放盤
2022-05-26 北角 豪廷峰 第01座 22 F 783 1216.8 15540 詳情 最近放盤
2022-05-26 北角 維景花園 B座 14 2 1230 詳情 最近放盤
2022-05-26 鰂魚涌 鯉景灣 觀峰閣 14 G 765 1317.6 17224 詳情 最近放盤
2022-05-26 鰂魚涌 鯉景灣 逸華閣 14 H 884 1580 17873 詳情 最近放盤
2022-05-26 鰂魚涌 逸樺園 第02座 6 B 947 1500 15839 詳情 最近放盤
2022-05-26 長沙灣 青山道276號 3 1300 詳情 最近放盤
2022-05-26 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第17座 30 B 1472 2508 17038 詳情 最近放盤
2022-05-26 紅磡 黃埔花園 第10期 第03座 6 D 935 1468 15701 詳情 最近放盤
2022-05-26 何文田 嘉輝台 B座 1 2 1140 1480 12982 詳情 最近放盤
2022-05-26 九龍城 君柏 第03座 16 B 3600 詳情 最近放盤
2022-05-26 觀塘 凱匯 第05座 29 C 1750 詳情 最近放盤
2022-05-26 新蒲崗 譽港灣 第02A座 33 A 1907 2938 15406 詳情 最近放盤
2022-05-26 油麻地 帝庭園 第03座 5 B 1483 1800 12138 詳情 最近放盤
2022-05-26 愉景灣 畔峰 L05座 G A 1616 2430 15037 詳情 最近放盤
2022-05-26 馬鞍山 雅典居 第08座 1 C 1068 1200 11236 詳情 最近放盤
2022-05-26 沙田 名城 第03期 盛世 第01座 北翼 31 A 913 1245 13636 詳情 最近放盤