ENG
登記日期 地址 層數 單位 面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細 其它
2021-12-01 跑馬地 壹鑾 28 A 2500 詳情 最近放盤
2021-12-01 東半山 滿輝大廈 4 H 1770 詳情 最近放盤
2021-12-01 西半山 龍騰閣 23 B 1370 2570 18759 詳情 最近放盤
2021-12-01 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第07座 42 A 1475 3725 25254 詳情 最近放盤
2021-12-01 薄扶林 貝沙灣 第06期 第08B座 19 A 1863 4500 24155 詳情 最近放盤
2021-12-01 西營盤 西邊街15號 28 B 1714.3 詳情 最近放盤
2021-12-01 長沙灣 泓景台 第01期 第02座 59 B 928 1207.8 13015 詳情 最近放盤
2021-12-01 尖沙咀 擎天半島 第02期 第02座 10 A 1156 2338 20225 詳情 最近放盤
2021-12-01 愉景灣 碧濤 海馬徑31號 LG B 1703 2700 15854 詳情 最近放盤
2021-12-01 馬鞍山 泓碧 第H21座 5 A 1491 詳情 最近放盤
2021-12-01 西貢 西貢濤苑 3 7 1279 1295 10125 詳情 最近放盤
2021-12-01 西貢 西沙小築 C4 1846 1920 10401 詳情 最近放盤
2021-12-01 沙田 名城 第03期 盛世 第01座 北翼 19 B 1030 1438 13961 詳情 最近放盤
2021-12-01 沙田 星凱堤岸 第02座 36 C 2175.9 詳情 最近放盤
2021-12-01 沙田 溱岸8號 第05座 9 D 1390 詳情 最近放盤
2021-12-01 將軍澳 日出康城 第10期 第01A座 45 C 1796.9 詳情 最近放盤
2021-12-01 將軍澳 日出康城 第10期 第01A座 11 C 1740.6 詳情 最近放盤
2021-12-01 將軍澳 日出康城 第10期 第01A座 42 C 1789.8 詳情 最近放盤
2021-12-01 將軍澳 天晉 II 第03B座 8 A 1201 1880 15654 詳情 最近放盤
2021-12-01 屯門 掃管笏路88號 C31 3358.4 詳情 最近放盤