ENG
瀏覽人次:12720    回應:8

小心被人誤會是爬灰

湯文亮

紀惠集團行政總裁

  有老友最近很煩,原因是佢老豆同佢老婆鬧大交,佢老婆仲打算登報同佢老豆脫離爺媳關係,老友話唔打算勸交,不過,家醜不出外傳,有什麼辦法可以叫佢老婆唔好登報。

  我叫老友睇紅樓夢,睇完之後同佢老婆講,登報脫離爺媳關係,恐怕被人誤會佢老豆爬灰,至於什麼是爬灰,一定要睇紅樓夢。

 
我要回應
我的稱呼
回應 / 意見
驗証文字
 
回應 / 留言規則
  1. 禁止撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論;
  2. 禁止以名稱/暱稱/綽號/同音字等批評或映射任何人士、機構、公司;
  3. 禁止發佈有關招聘、推銷、廣告等內容;
  4. 禁止公開任何個人資料(如電話號碼、電郵地址、即時通訊帳號等)。

敬請留言者自律。本網站保留刪除/堵截任何留言的權利。

會員登入
登入ID 或 網名
密碼
1. 龍虎豹 2022-08-05 11:59:54
不記得是蔡瀾定黄霑,或是倪匡寫個叫《琴挑》的故事說(扒灰)一事。

話說一個老爺有晚趁兒子遠行數日,晚上帶上自己的玩意,一個撥琴去拍新抱房門。

新抱聽到扣門聲大聲問:是誰?

老爺不語,撥起琴絃彈出兩聲(公公),

新抱問公公找我何事?

老爺再彈兩聲(弄弄),

新抱答既想弄弄,何以不找婆婆卻來扣我門?

老爺又彈兩聲(鬆鬆),

新抱答我就去告訴婆婆,老爺嚇得立即彈出(不弄)(不弄),抱頭鼠鼠走了。
2. 十郎 2022-08-05 16:31:10


      忘記了從何處讀過的文章。

      舊時的寺廟 , 香火鼎盛 , 逢年過節 , 人們都帶備香燭冥鏹去祈福或者祭祀 , 做冥鏹的金銀紙是用絨紙加一塊錫紙做成的 , 一天過後 , 巨大的化寶爐裏塞滿紙灰 , 晚上就有人偷進去 , 從化寶爐爬灰 , 原來那些人偷取爐灰 , 用大筲箕盛着到河裏沖洗 , 剩下的錫就留在筲箕裏 , 他們將錫賣掉獲得金錢 , 這就叫做‘’爬灰‘’。

      他們爬灰的目的是偷錫去賣 , 北方人‘’偷錫‘’的發音與‘’偷媳‘’相近 , 所以‘’爬灰‘’的隱語是‘’偷媳‘’。


      
3. 十郎 2022-08-05 18:40:37


     ‘’爬灰”是北方語 , 用意大多是指責身為家翁的 , 有沒有想過好似‘’畢業生‘’的外母與女婿偷情 , 廣東語稱為‘’掘芋仔‘’ , 歇後語是‘’連仔帶乸‘’ , 這裏有指責女婿多一些。我覺得是性別歧視 , 道德歧視 , 一切都是男方揹鑊。

4. 引刀一快 2022-08-05 23:12:24
龍虎豹兄


呢個故事我記得喺八十年代上旬,喺東方日報專欄睇過,唔係“開心坊”亦唔係龍門陣,係專欄作家寫,邊個就唔記得。
5. 引刀一快 2022-08-06 04:24:56
十郎仔

男人又想開鑊,又唔肯孭鑊,邊度講得過去呀。
6. KS 2022-08-06 07:55:41

我認同二樓十郎的解讀。

7. 引刀一快 2022-08-06 13:47:23
KS兄

兩個解讀部分不一樣,十郎說的是詞源,龍虎豹說的是“名場面”。

8. KS 2022-08-06 17:50:55

《偷錫》係市井小民揾食所為,而《琴挑》乃壞鬼窮酸文士意淫之作。