ENG
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 3491呎 @$32,000
$111,712,000
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 3491呎 @$32,000
$111,712,000
3房
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 2641呎 @$29,000
$76,589,000
4房
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 2641呎 @$29,000
$76,589,000
平面圖
4房
中層
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 1238呎 @$24,055
$29,780,000
平面圖
3房
中層
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 1164呎 @$22,096
$25,720,000
平面圖
3房
中層
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 1164呎 @$22,096
$25,720,000
4房
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 2373呎 @$32,275
$76,589,000
4房
頂層
133 PORTOFINO HSE
西貢 康健路133號
建築 --
實用 2373呎 @$28,200
$66,919,000
4房
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 2641呎 @$33,699
$89,000,000
5房
低層
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 3460呎 @$28,324
$98,000,000
4房
133 PORTOFINO
西貢 康健路133號
建築 --
實用 2641呎 @$29,156
$77,000,000